Visjonen

  • Vi ønsker å være en kanal som formidler under, tegn og mirakler fordi vi tror på hva bibelen sier om at disse tegn skal følge dem som tror.
  • Vi ønsker også å formidle et rent evangelium som går ut på det med at vi kommer til tro, vi blir døpt og tillagt menigheten.
  • Vi tror på at ordet om korset er en Guds kraft til frelse. Derfor må evangeliet forkynnes på rett måte så det kan være virkekraftig.
  • Vi ønsker en kanal med rett lære og vi ønsker ikke at det skal komme surdeig inn i kanalen som gjør at kraften av evangeliet svekkes.